.:: Download Myanmar Font (WinKalaw New Version) HERE ::.

Wednesday, February 9, 2011

Snapshot at CNY 2011


ေဝါစီးေနတဲ့ စီးပြါးလာဘ္လာဘကို ေပးတဲ့ Tsai Shen Yeh


ေျမေစာင့္နတ္ လင္မယား Tu Di Gong နဲ႕ Tu Di Po


တစ္ေကာင္တည္း မဟုတ္တဲ့ နတ္က်ားမိသားစု...


ဘံုေက်ာင္းအဝင္ဝက ေရႊသြားအျပည္႕နဲ႕ ျခဴးျခေသၤ့

1 comment:

ShwunMi-ရႊန္းမီ-ရွှန်းမီ said...

သြားကို ေရႊခ်ထားေတာ့ ျဖည္းျဖည္းပဲဝါးမယ္ ထင္တာပဲ :P