.:: Download Myanmar Font (WinKalaw New Version) HERE ::.

Friday, April 4, 2008

Constitutional Referendum -11

အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းအတည္ျဖစ္လွ်င္ သာမန္ျပည္သူမ်ားရရွိမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား

၁။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရာထူးက ဆင္းေပးသြားၿပီး ေနာက္ထပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အသစ္တစ္ေယာက္ ရပါမယ္...။
၂။ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လံုးနီးပါး ရာထူးမွ ဆင္းေပးသြားၿပီး အစိုးရအသစ္ကို ရပါမယ္...။
၃။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဒု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား အမ်ားအျပားေပၚလာၿပီး၊ မ်ားျပားလွေသာ ၀န္ႀကီးကေတာ္မ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးသားသမီးမ်ားကို ရိုေသစြာ ဆက္ဆံရပါမယ္...။
၄။ အေမရိကန္က စီးပြားေရး ဆက္လက္ပိတ္ဆို႕ပါမယ္...။
၅။ ဥေရာပသမဂၢမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈတခ်ဳိ႕ကို လိုတိုးပိုေလွ်ာ့ လုပ္ေပးေကာင္း လုပ္ေပးႏိုင္သလို၊ မလုပ္ေပးဘဲ ဒီအတိုင္းပဲထားခ်င္လည္း ထားႏိုင္ပါတယ္...။
၆။ လက္ရွိ သူေဌးႀကီးမ်ား ယခုအတိုင္း ဆက္လက္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာၾကပါမယ္...။
၇။ အလိုေတာ္ရိမ်ား ယခုအတိုင္း ဆက္လက္ ပန္းပိုင္ႏိုင္ၾကပါမယ္...။
၈။ ဆင္ဆာႏွင့္ တားျမစ္မႈအားလံုးသည္ ယခုအတိုင္း ဆက္လက္တည္ရွိေနပါမယ္...။
၉။ ပါတီမ်ား အၿပိဳင္းအရိုင္းေပၚလာၿပီး မဲဆြယ္မႈမ်ားႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းပုတ္ခတ္မႈမ်ား၊ ရန္ျပဳမႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာပါမယ္...။
၁၀။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္တက္ပါမယ္...။
၁၁။ ေဒၚလာေစ်းကြက္ဟာ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါမယ္...။
၁၂။ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားကို ဆက္လက္ ထြက္ခြာၾကပါမယ္...။
၁၃။ လြတ္လပ္ေရးေန႕၊ ျပည္ေထာင္စုေန႕တို႕ထက္ တပ္မေတာ္ေန႕သည္ ယခုကဲ့သို႕ပင္ ပိုမိုအေရးပါၿပီး ကုန္က်စရိတ္ ပိုမိုသံုးစြဲရေသာ အခမ္းအနားျဖစ္ျမဲျဖစ္ပါမယ္...။
၁၄။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ့္ဘာသာရပ္အေဆာင္မွလြဲၿပီး က်န္ဘာသာရပ္ေဆာင္မ်ားကို သြားခြင့္မရွိ၊ ကန္တင္း ထိုင္ခြင့္မရွိ၊ အ၀တ္အစားလြတ္လပ္စြာ ၀တ္ခြင့္မရွိ၊ အႏုပညာအသင္း၊ ၀တ္အသင္း၊ ေတာင္တက္အသင္း၊ စာဖတ္အသင္း၊ နံရံကပ္စာေစာင္ စေသာ ေက်ာင္းတြင္း လူငယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားလံုး လြတ္လပ္စြာ လုပ္ခြင့္မရွိ... စသည္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနပါမယ္...။
၁၅။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားမႈပံုစံ၊ သင္ရိုးစာအုပ္မ်ား ယခုအတိုင္း ဆက္လက္ရွိပါမယ္...။
၁၆။ က်ဴရွင္မ်ား၊ ေဘာ္ဒါမ်ားႏွင့္ စာခိုးခ်မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနပါမယ္...။
၁၇။ အစိုးရေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေဆးရံုမ်ား ယခု ပံုစံအတိုင္း ဆက္လက္ရွိပါမယ္...။
၁၈။ အခြန္အေကာက္မ်ား ပိုေပးရပါမယ္...။
၁၉။ မီးဆက္ျပတ္ပါမယ္...။ (စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ ေရာင္းထားၿပီးေသာ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ဆက္မေရာင္းေတာ့ဘူး လုပ္မရပါ...။)
၂၀။ လူႀကီးသားသမီးမ်ား၊ ၄င္းတို႕ႏွင့္ ပိုင္သူဆိုင္သူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အမည္ခံထား သူမ်ားက ကာရာအိုေက၊ အႏွိပ္ခန္းႏွင့္ ဇိမ္ခန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ၾကပါမယ္...။
၂၁။ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီး မဲထည့္ခြင့္ရပါမယ္...။
၂၂။ သမၼတေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေရးအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ သမၼတႀကီးကို ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲဟု သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္ရပါမယ္...။
၂၃။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာတုန္းက သံဃာအတုအေယာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သံဃာ့နာယကတို႕က ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသည္မ်ားကို ဆက္ေတြ႕ရပါမယ္...။
၂၄။ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို အေနာ္ရထာ၊ ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ၊ တတိယျမန္မာႏိုင္ငံကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊတို႕က ေအာင္ျမင္စြာ စုစည္းတည္ေထာင္ခဲ့ႏိုင္ေၾကာင္း ေနာက္မ်ဳိးဆက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ သင္ၾကားေပးခြင့္ရပါမယ္...။
၂၅။ ဦးသန္႕၊ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၊ ဘုန္းေမာ္၊ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မင္းကိုႏိုင္ဆိုေသာ အမည္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕တြင္ က်ယ္က်ယ္ေျပာသင့္ေသာ နာမည္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ရပါမယ္...။
၂၆။ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ အိမ္ေထာင္စု၀င္အားလံုး ယေန႕ကဲ့သို႕ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ စား၀တ္ေနေရးတြင္ စားျခင္းတစ္ခုတည္းကို လူစဥ္မီေအာင္ ကိုယ့္ဘာသာ ဆက္လက္ ရုန္းကန္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...။
----------------------------------

Native Myanmar Forum မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕ ပါတ္သတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားတဲ့ ပို႕စ္ေတြထဲက ဖတ္သင့္သိသင့္တဲ့ စာေတြကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပေပးပါမယ္။ ဒီစာကို မင္းအို (MinO) ဆိုတဲ့ မန္ဘာတစ္ေယာက္ ေရးသားထားတာပါ။ ေထာက္ခံသင့္တယ္ ေထာက္မခံသင့္ဘူး ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္ မရည္ရြယ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕လို သာမန္ျပည္သူေတြက ဒါေတြကို ဒီလို ျမင္တယ္ ဆိုတာကို အျမင္ေတြ ဖလွယ္တဲ့အေနနဲ႕ တင္ျပလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမင္မတူရင္လည္း ရန္သူအျဖစ္ မမွတ္ယူပါဘူး ခင္ဗ်ာ။

No comments: