.:: Download Myanmar Font (WinKalaw New Version) HERE ::.

Monday, March 17, 2008

Constitutional Referendum -5

အေျခခံမူပါ အခ်က္အခ်ဳိ႕ ၾကည့္ရေအာင္
(၁)လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ရာႏႈံး ပါ၀င္ရမည္။
(၂) လႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀း တစ္ရပ္ရပ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သုံးပုံတစ္ပုံ တက္ေရာက္လွ်င္ အစည္းအေ၀း အထေျမာက္သည္။
(၃)လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ရပ္တြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိသူ၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက အဆုံးအျဖတ္မဲ ေပးေစျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေနာက္ေနာင္မွေတြ႕ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ပ်က္ပ်ယ္ျခင္းမရွိေစရ လို႕ မူခ်မွတ္ထားတယ္ ဆိုပါတယ္။

(၁)မွာ ၂၅ ရာႏႈံးကို လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွာ ထည့္ထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ အဆုံးအျဖတ္ တစ္ခုဟာ ၇၅ရာႏႈံးေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲရမွ အတည္ျဖစ္ပါမယ္။ ဆိုေတာ့ ၂၅ရာႏႈံးေသာ တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ တင္းခံေနရင္ ဘယ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ ခ်လို႕မရပါ။ အဓိပၸါယ္က တပ္က သေဘာမတူရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဘယ္အေရးအရာကိုမွ မဆုံးျဖတ္ရလို႕ ဆိုလိုေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးခ်င္း ဘယ္လိုမွ သေဘာမတူႏိုင္တဲ့ မူပါ။

အမွတ္စဥ္(၂)မွာ သုံးပုံတစ္ပုံတက္ရင္ အထေျမာက္တယ္ဆိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ Company အစည္းအေ၀း ေတြမွာေတာင္ တစ္၀က္ေက်ာ္တက္မွ အထေျမာက္ပါတယ္။ ခုေတာ့ ဆယ္ေယာက္မွ သုံးေယာက္တက္ရင္ ရၿပီဆိုတာမ်ဳိးေတြ႕ေတာ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ အမ်ားသေဘာတူမွ ရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံနဲ႕ လြဲေနသလားေတြးမိပါတယ္။

အမွတ္စဥ္(၃)ကို ဘယ္လိုဖတ္ဖတ္ နားမလည္ႏိုင္တာေၾကာင့္ မေျပာေတာ့ပါ။ ဖတ္ၿပီး နားလည္သူမ်ားရွိရင္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ရွင္းျပေစခ်င္ပါတယ္။ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးေတြ႕ခဲ့ရင္လည္း ဟင့္အင္း ဟင့္အင္း မျပင္ရဘူး။ ဒါငါလုပ္ထားတာလို႕မ်ား ေျပာၾကေလမလား။ က်ဳပ္ကေတာ့ ဥာဏ္စြမ္း ရွိသေလာက္ အုပ္ခ်ဳပ္တာပဲ၊ တုိင္းျပည္ႀကီး သူ႕ဖာသာ ဆင္းရဲသြားတာေတာ့ မတတ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ ကာတြန္းေျပးသတိရတယ္။ ကဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္လာၿပီတဲ့။ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ဗ်ာ၊ ေသခ်ာတာ ဘုန္းဘုန္း မင္းအိုခ်မ္းသာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ျဖစ္လာရင္ သူ႕မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ (၀န္ႀကီးအဖြဲ႕)ရွိမယ္။

အဲ အဲ အဲဒီမွာတင္ ကြိဳင္ရွိေနတာ ေတြ႕ျပန္ပါတယ္။ အစိုးရ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ထဲမွာ
၁။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊
၂။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး။
၃။ နယ္စပ္ေရးရာကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရး၀န္ႀကီးေတြဟာ
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ ေပးထားတာ ျဖစ္ပါသတဲ့။ သမၼတနဲ႕ ဘာမွဆိုင္ပုံမရဘူး။ ၿပီးေတာ့ အဲသည့္ ၀န္ႀကီးသုံးပါးဟာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးေတြျဖစ္ပါလ်က္ကယ္နဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ေအာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တိုက္ရိုက္ ကိုင္တြယ္ထားတဲ့ ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ပါသတဲ့။ အစိုးရ တစ္ဖြဲ႕တည္းမွာကို ႏွစ္အုပ္စု ကြဲေနမဲ့သေဘာမ်ဳိး။ ႏိုင္ငံတကာက်င့္သုံးမႈစနစ္မွာ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးေအာက္မွာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ရွိၾကေပမယ့္ ခုကြၽန္ေတာ္တို႕ ဆီမွာေတာ့ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကခန္႕မွ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္ရရွာမွာ ဆိုေတာ့ စစ္တပ္အုပ္စိုးမႈဟာ ဒီဥပေဒသစ္မွာ ဘယ္ေလာက္ထိပါ၀င္ သက္ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားမယ္ ထင္ပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို မလိုခ်င္လို႕ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္းပါတယ္ဆိုတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံမွာ အျခားနည္းနဲ႕ ျဖစ္တည္လာတဲ့ (ပုံဖ်က္ထားဟန္တူတဲ့) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဥပေဒျပဳၿပီး ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံၾကမလားဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ သေဘာထားသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဥပေဒသစ္ႀကီးကို ညီညီညြတ္ညြတ္ မဲေပးေထာက္ခံလိုက္ၿပီးရင္ ျဖစ္လာမယ့္အစိုးရအဖြဲ႕မွာ အာဏာရွင္အဖြဲ႕ (အာဏာကို အစိုးရအဖြဲ႕ထက္ ပိုရၿပီး သုံးပိုင္ခြင့္ရွိသူ) တစ္ဖြဲ႕ကိုလည္း ေတြ႕လုိက္ရပါတယ္။
အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ ပါပဲ။ အဲဒီေကာင္စီမွာ
၁။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
၂။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုသမၼတ(၁)
၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုသမၼတ(၂)
၄။ ျပည့္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
၅။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ
၆။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
၇။ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
၈။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး
၉။ ျပည္ထဲေရးဌာန၀န္ႀကီး
၁၀။ နယ္စပ္ေရးရာကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး
၁၁။ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး
ဆိုၿပီး (၁၁)ဦးပါတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ (၁၁)မီးၿငိမ္းတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီထဲမွာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာွက္လိုက္တဲ သမၼတအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ပါ၀င္ေနေလေတာ့ တပ္မေတာ္က ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ေနရာဟာ (၁၁)ေနရာအနက္ (၆)ေနရာ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ကဲ ဘာကိစၥကို မဲခြဲခ်င္ပါသလဲ။ ျပည္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္တဲ့ (ဆိုပါစို႕) ၀န္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ဆႏၵ (အဲဒါကို ျပည္သူ႔ဆႏၵလို႕ေျပာခ်င္လည္းေျပာပါ) ဘယ္မွာလဲ။ မဲခြဲျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီနည္း ဟုတ္ေသာ္လည္း ဘယ္လိုခြဲခြဲ ကိုယ့္ဆႏၵအတိုင္းျဖစ္ေအာင္ စီမံထားျခင္းကေတာ့ ဒီမိုကေရစီနည္း ဟုတ္လိမ့္မယ္မထင္ပါ။

အဲဒီအဖြဲ႕က ဘယ္သူေကာင့္သားကိုမွ မတိုင္ပင္ပဲ ဘယ္သူ႕သေဘာထားမွ ရယူစရာမလိုပဲ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႕ျခင္းတို႕ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္းတို႕ဆိုတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးေတြကို သမၼတကို အႀကံျပဳႏိုင္သတဲ့၊ သမၼတကလည္း အဲဒီအႀကံအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သတဲ့။ အဲသလိုဆို ဘာလုပ္ဖို႕ အစိုးရအဖြဲ႕ရွိေနရမွာလဲ။ အစိုးရအဖြဲ႕ဆိုတာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးႀကီးေသာမူမ်ား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရမွာ မဟုတ္ဘူးလား။ ခုေတာ့ လက္ေထာက္ေတာက္တိုမယ္ရ အဆင့္ေလာက္နဲ႕ မူေတြကို အေကာင္ထည္ေဖၚရမယ့္ သူေတြခ်ည္းျဖစ္ေနေလေတာ့ နည္းနည္းေလးေတာ့ လြဲေနၿပီထင္တာပဲ။ လြဲလြဲေလးလည္း ေကာင္းပါတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မေျပာတတ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒသစ္မွာ အစိုးရကို ေပၚလစီခ် ေပးမယ့္ အဖြဲ႕တစ္ခု ပါ၀င္ေနတာကလည္း ထူးဆန္းေသာ ဒီမိုကေရစီပါပဲ။

----------------------------------

Native Myanmar Forum မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕ ပါတ္သတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားတဲ့ ပို႕စ္ေတြထဲက ဖတ္သင့္သိသင့္တဲ့ စာေတြကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပေပးပါမယ္။ ဒီစာကို recondite ဆိုတဲ့ မန္ဘာတစ္ေယာက္ ေရးသားထားတာပါ။ ေထာက္ခံသင့္တယ္ ေထာက္မခံသင့္ဘူး ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္ မရည္ရြယ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕လို သာမန္ျပည္သူေတြက ဒါေတြကို ဒီလို ျမင္တယ္ ဆိုတာကို အျမင္ေတြ ဖလွယ္တဲ့အေနနဲ႕ တင္ျပလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမင္မတူရင္လည္း ရန္သူအျဖစ္ မမွတ္ယူပါဘူး ခင္ဗ်ာ။

No comments: