.:: Download Myanmar Font (WinKalaw New Version) HERE ::.

Sunday, March 23, 2008

Constitutional Referendum -8

ျမန္မာ့အနာဂတ္ သာယာလွပေစေရးအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးမဖက္၊ ဘ၀ အပ်က္ခံ၊ အသက္ ထြက္ခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနသူ အားလုံးကို တကယ့္ရင္ထဲ အသည္းထဲက ေလးစားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲသလို လုပ္ေနသူတိုင္း၊ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္တယ္လို႕ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မေမွ်ာ္လင့္ပါ။ ဆိုပါစို႕ရဲ႕ ေဒၚစုလို၊ ဦး၀င္းတင္လို၊ ကိုေပၚဦးလို၊ ကိုကိုႀကီးလို လူေတြ အေပၚမွာေတာ့ စြန္႕လႊတ္ႏိုင္မွဳ၊ ဇြဲႀကီးမွဳ၊ အေျမာ္အျမင္ရွိမွဳ၊ ျပည္သူ႕အေပၚေစတနာထားမွဳ (အင္တာဗ်ဴးမ်ားက တစ္ဆင့္) ေတြအတြက္ သူတို႕ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့အျပင္ အျခားေသာသူမ်ား (ယေန႕ထက္ထိ တစ္ဘ၀လုံးပုံၿပီး အတိုက္ခံလုပ္ေနသူမ်ား) အမ်ားအျပား ရွိပါလိမ့္ဦးမယ္။ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္မယ့္ အရည္အခ်င္း၊ ရိုးသားမွဳ၊ ေစတနာတရား ရွိသူမ်ားေပါ့ဗ်ာ။

ယူဆခ်က္တစ္ခုရွိေနပါတယ္။ ဥပေဒကို အတည္ျပဳ လက္ခံလိုက္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲက်မွ ၀င္အေရြးခံလိုက္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လူထုေထာက္ခံတဲ့ ကိုယ့္လူေတြ တစ္စုံတစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္းပါလာမယ္။ အဲေတာ့မွ တျဖည္းျဖည္း ျပင္ယူၾကတာေပါ့ ဆိုတဲ့ အယူအဆပါ။

ေလာေလာလတ္လတ္ ဖတ္လိုက္ရတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ တင္ျပၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္သည္သာ အခရာ က်ေအာင္ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႕ အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကဲထားပါ။ ဒီကေန႕ စြန္႕လႊတ္စြန္႕စားၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနၾကတဲ့ အတိုက္အခံမ်ား (ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါ)ဟာ ဟုတ္သည္ရွိ၊ မဟုတ္သည္ရွိ၊ အေျခခံျပည္သူ အမ်ားစု ခ်စ္ၾကတဲ့၊ လိုလားႏွစ္သက္ၾကတဲ့ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံၾကတဲ့သူမ်ားလို႕ သတ္မွတ္ၾကည့္ၾကပါစို႕။ သူတို႕ရဲ႕ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးအရာမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို ၾကည့္ၾကရေအာင္ပါ။

ဒီလိုဗ်ာ။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႕ အတည္ျပဳေပးရမယ့္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ...
၁။ ျပစ္မွဳတစ္ခုခုနဲ႕ အက်ဥ္းက်ဖူးသူ၊ တရားရုံးတစ္ခုခုက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူ မျဖစ္ရ (လက္ရွိ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားေနသူအားလုံး... ေထာင္ထဲေရာ၊ အျပင္ ျပန္ေရာက္ေနသူေတြ အပါအ၀င္... အဲဒီအခ်က္နဲ႕ ကင္းလြတ္သူ မရွိသေလာက္ပါပဲ)
၂။ တာ၀န္ရွိအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ မသင့္လို႕ ဆုံးျဖတ္ထားသူ မျဖစ္ရ (ဥပမာ။ ေဒၚစု)
၃။ ျပည္ပအစိုးရတစ္ခုခုကို ႀသဇာခံထားသူ မျဖစ္ရ (သတင္းစာမ်ားရဲ႕ အာေဘာ္အရ ျမန္မာျပည္က အတိုက္အခံ အားလုံးဟာ ျပည္ပၾသဇာခံမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္)
၄။ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလုံးဟာ စည္းကမ္းက် စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လက္ခံက်င့္သုံးရမယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရမယ္။ (ဒီခ်ဳပ္အပါအ၀င္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား (တစညနဲ႕ ေနာက္ထပ္ အုပ္စိုးသူအလိုက် ဖြဲ႕ထြက္လာမယ့္ ေအးလြင္တို႕လိုမ်ဳိး... ပါတီကလြဲလို႕) လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံရဲ႕ မမွ်တမွဳေတြကို လက္ခံႏုိင္လိမ့္မယ္ မထင္ပါ။
၅။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုဟာ မတရားအသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ ေၾကၿငာခံရမယ္ဆိုရင္၊ သူပုန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ဆက္သြယ္ အားေပး ေထာက္ခံလုပ္ရင္၊ ျပည္ပႏိုင္ငံအစိုးရ တစ္ခုခုဆီက အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုဆီက... လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးဦးဆီက ေငြေၾကးနဲ႕ အျခားအေထာက္အပံ့ယူရင္ အဲဒီပါတီကို တရား၀င္ တည္ရွိခြင့္က ရပ္စဲျပစ္မယ္။ (သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေပါင္း မ်ားစြာမွာ အခုေဖၚျပခဲ့တဲ့ အသုံးအႏွံဳး ေ၀ါဟာရေပါင္း မ်ားစြာကို နားမဆန္႔ေအာင္ ၾကားခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္)

အဲေတာ့ကာ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာ (ျပည္တြင္းျပည္ပ)မွာ ေရွ႕တန္းေရာက္ေနသူ အားလုံးရဲ႕ အနာဂတ္ကို ကြၽန္ေတာ္ဘာမွ မွတ္ခ်က္ေပးစရာ လိုေတာ့မယ္မထင္ပါ။ ေနာက္ဆုံး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႀကံ႕ခိုင္ဖြံၿဖိဳးပါတီ၊ တစည ပါတီ၊ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား (ျမန္မာႏိုင္ငံ)ပါတီက လူေတြနဲ႕ ဒင္းၾကမ္း ျပည့္ေနပါလိမ့္မယ္။ လိုလိုပိုပို ကာထားတဲ့ (၂၅)ရာႏွံဳးလည္း ေအးေဆး လႊင့္ပစ္လုိက္ရံုပါပဲ။

လဘ္ယူလဘ္စားမွဳ၊ ကိုယ္က်ဳိး မိသားစုအက်ဳိး လြန္လြန္ကဲကဲၾကည့္မွဳ၊ အခြင့္အာဏာ အလြဲသုံးမွဳေတြနဲ႕ ေသြးဆုံးေနသူ (ဘယ္ေတာ့မွ ေကာင္းမွဳအသစ္မ်ားကို ေမြးဖြား ေပးႏိုင္ေတာ့မွာ မဟုတ္သူ) ေတြ လက္ထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အလံႀကီး တလူလူလြင့္ေနမွာကို စိတ္ကူးၾကည့္လို႕ရပါတယ္။ မဲစနစ္နဲ႕ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္မယ္ဆိုပါစို႕ရဲ႕။ ျပင္မရေအာင္ လုပ္ထားတဲ့ ရာႏႈံးအခ်ဳိးအစားကို ဘယ္လို လုပ္ထားတယ္ ဆိုတာ ျမင္ၿပီးေလာက္ၿပီ ထင္ပါတယ္။
----------------------------------

Native Myanmar Forum မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႕ ပါတ္သတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားတဲ့ ပို႕စ္ေတြထဲက ဖတ္သင့္သိသင့္တဲ့ စာေတြကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပေပးပါမယ္။ ဒီစာကို recondite ဆိုတဲ့ မန္ဘာတစ္ေယာက္ ေရးသားထားတာပါ။ ေထာက္ခံသင့္တယ္ ေထာက္မခံသင့္ဘူး ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္ မရည္ရြယ္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႕လို သာမန္ျပည္သူေတြက ဒါေတြကို ဒီလို ျမင္တယ္ ဆိုတာကို အျမင္ေတြ ဖလွယ္တဲ့အေနနဲ႕ တင္ျပလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမင္မတူရင္လည္း ရန္သူအျဖစ္ မမွတ္ယူပါဘူး ခင္ဗ်ာ။

No comments: